گروه فرهنگی هنری سی گل

آنچه در سی گل دیده شده

«گروه نمايش تیاتر و آئینی فرهنگی هنری سی گُل گیلان »

در سال 1374 اولین تماشاخانه را در کلاچای راه‌اندازی کرد که محل اجراها و ایده های اجرایی گروه شد .


گروه فرهنگی هنری سی گل با اجرای تئاتر و نمایش آینی سنتی گیلان اولین اجرای رسمی خود با نمایش کودک سال 74 و ساحل رفاهی و تفریحی گل سرخ چابکسر برگذار کرد