شبکه ی باران

اجرای زنده ی نمایش های آیینی سنتی

در برنامه های گروه اجتماعی شبکه باران

فعالترین گروه هنری استان گیلان

طنز و استند آپ کمدی

کشف استعداد های دانش آموزی در بخش طنز

و استند آپ کمدی در مدارس رودسر و کلاچای

با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

فعالیت در گیلان

پاسداشت ، حفظ و رشد فرهنگ و سنت

زبان گیلکی و انتقال آن به نسل جدید

در کنار آموزش رایگان گیلکی